Beginner World Top Scores - Top 200


Beginner   Intermediate   Expert   Customize


TopPseudoTimeNumber of clicksDate
61butator6s15 clicks1/5/2020 14h:50
62cece786s16 clicks2/12/2020 13h:27
63Clemzouz6s11 clicks8/7/2021 10h:35
64Jinjaz6s14 clicks15/5/2020 23h:52
65MA6s11 clicks22/11/2020 15h:9
66manu6s12 clicks4/7/2020 11h:56
67mimi6s7 clicks21/12/2020 8h:32
68Péritonite6s14 clicks17/11/2020 16h:30
69pikoche6s13 clicks13/12/2020 20h:53
70Sagasu6s7 clicks19/11/2020 22h:46
71Yann LH6s11 clicks30/8/2020 19h:16
72YanX6s12 clicks19/12/2020 17h:59
73spaceTigrou6.01s19 clicks5/3/2021 2h:34
74Unicornfr6.016s17 clicks16/6/2021 11h:55
75emixam876.171s15 clicks8/5/2022 13h:16
76moa6.196s7 clicks13/4/2021 10h:25
771956.205s27 clicks13/4/2021 16h:35
78bassem6.513s14 clicks13/9/2022 17h:32
79appellemoi6.54s20 clicks28/3/2021 21h:28
80tpoutine6.552s25 clicks23/3/2021 19h:1
Back to the Minesweeper