Beginner World Top Scores - Top 200


Beginner   Intermediate   Expert   Customize


TopPseudoTimeNumber of clicksDate
1Jinjaz1s4 clicks19/11/2020 21h:20
2Archaon1.004s2 clicks13/3/2022 22h:29
3Loulou1.143s5 clicks18/11/2022 2h:20
4Lili1.295s2 clicks6/1/2022 7h:46
5Yassou1.775s3 clicks3/10/2022 20h:43
6Delphine2s5 clicks21/4/2020 17h:40
7Xenset2s7 clicks9/8/2020 17h:12
8solveig242s5 clicks23/2/2021 15h:52
9Marc Levis3s11 clicks26/5/2020 17h:42
10sam3s8 clicks13/1/2021 15h:2
11Korto3s10 clicks14/11/2020 16h:11
12guy3s7 clicks31/8/2020 14h:23
13Ludolet3s6 clicks12/2/2021 17h:48
14santana3s16 clicks23/11/2020 14h:37
15kiwizz_893s4 clicks26/1/2021 8h:38
16Magui3.05s5 clicks29/8/2023 15h:8
17TEK3.068s5 clicks14/10/2022 16h:55
18Promizoulin3.387s14 clicks2/3/2022 18h:18
19A Ri3.532s8 clicks6/1/2022 16h:7
20SEK3.544s3 clicks14/1/2024 15h:7
Back to the Minesweeper